Quan hệ Cổ Đông

Cổ Phiếu

Giao Dịch Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Đông

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1/2020 28/04/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ quý 1/2020 28/04/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ năm 2019 24/03/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 24/03/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019 16/01/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ Quý 4/2019 16/01/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019 25/10/2019  
Báo cáo tài chính Mẹ Quý 3/2019 25/10/2019  
Báo cáo tài chính Mẹ bán niên đầu năm 2019 14/08/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đầu năm 2019 14/08/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019 26/07/2019  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2019 26/07/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2019 23/04/2019  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 1/2019 23/04/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) 27/03/2019  
Báo cáo tài chính Riêng năm 2018 (đã kiểm toán) 27/03/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2018 19/01/2019  
Báo cáo tài chính Riêng quý 4/2018 19/01/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Riêng quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017 30/01/2017  
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 30/01/2017  
Cáo Bạch

Cáo Bạch

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Bản Cáo Bạch 19/02/2019  
Bản Cáo Bạch 06/3/2018  
Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quyết định niêm yết 07/3/2018  
Thông báo niêm yết 07/3/2017  
Điều Lệ

Điều Lệ

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Netland 26/08/2017
Báo Cáo Thường Niên

Báo Cáo Thường Niên

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019_NRC 08/04/2020
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018_NRC 11/04/2019
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
PROFILE NETLAND 2018 27/03/2019
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo Cáo Thường Niên 2017_NRC 05/04/2018
Quy Chế Quản Trị và Quy Chế Công Ty

Quy Chế Quản Trị và Quy Chế Công Ty

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_NRC_tháng 4/2019 25/04/2019  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_NRC 26/05/2018  
Quy Chế Công Ty 29/12/2017