Quan hệ Cổ Đông

Cổ Phiếu

Trang Đang Cập Nhật

Xin Vui Lòng Quay Lại Sau

Giao Dịch Cổ Đông

Giao Dịch Cổ Đông

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Cáo Bạch

Cáo Bạch

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Bản Cáo Bạch 06/3/2018  
Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quyết định niêm yết 07/3/2018  
Thông báo niêm yết 07/3/2017  
Đại Hội Đồng Cổ Đông
Điều Lệ

Điều Lệ

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Netland 26/08/2017
Báo Cáo Thường Niên

Báo Cáo Thường Niên

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo Cáo Thường Niên NRC – 2017 05/04/2018
Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Riêng quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017 30/01/2017  
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 30/01/2017  
Quy Chế Quản Trị và Quy Chế Công Ty

Quy Chế Quản Trị và Quy Chế Công Ty

Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_NRC 26/05/2018  
Quy Chế Công Ty 29/12/2017  

Start typing and press Enter to search