Netland: 04/05 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

 In HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

HĐQT CTCP Bất động sản Netland  thông qua ngày 04/05/2018 tới đây là ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến 26/05/2018.

Một số nội dung chính sẽ được HĐQT NRC trình cổ đông trong kỳ đại hội gồm kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và ESOP cho nhân viên để tăng vốn.

Đại hội dự kiến cũng sẽ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Năm 2017, ngoài phần doanh thu môi giới, hoạt động hợp tác đầu tư mang về cho Netland giá trị là 12 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất từ Công ty con, Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi là 67.35 tỷ đồng, đã đẩy tổng doanh thu thuần hợp nhất tăng cao và đạt 90.12 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng hợp nhất năm 2017 của Netland đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với kết quả năm 2015 và 2016.

Cổ phiếu NRC lên sàn từ ngày 05/04/2018, tính đến sáng nay (12/04) thì đã có liên tục 6 phiên tăng trần, hiện giao dịch tại 43,800 đồng/cp, tương ứng tăng hơn gấp đôi so với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên.

Recent Posts

Leave a Comment