CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa có Nghị quyết HĐQT vào ngày 05/07/2018 về việc quyết định đầu tư tài sản. Theo đó, Netland sẽ mua lại tại sản cố định ở số 3 Trần Nhật Duật, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trụ sở Netland và nơi sàn Danh Khôi hoạt động dự kiến sẽ về tay sở hữu Netland khi hoàn tất thương vụ 60 tỷ đồng

Được biết, tài sản ở số 3 Trần Nhật Duật, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sẽ được Netland mua lại từ Công ty TNHH Trường Anh, ông Nguyễn Thế Sơn và bà Đỗ Thị Lý với tổng giá chuyển nhượng hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, giá mua bán tài sản gắn liền với đất là 2.6 tỷ đồng và giá chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất gần 57.5 tỷ đồng.

Để có nguồn vốn đầu tư vào tài sản trên, HĐQT cũng đã thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Gia Định 38 tỷ đồng, thời hạn 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Việc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng cũng như các hợp đồng và văn bản khác liên quan đến khoản vay trên sẽ được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.

Ngoài ra, việc soát xét báo cáo tài chính ngày 30/06/2018 và báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2018 cũng sẽ được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh.

Như vậy, theo Nghị quyết này, tài sản trên đất thông qua cuộc chuyển nhượng cũng như toàn bộ quyền sử dụng đất tại số 3 Trần Nhật Duật khi hoàn tất giao dịch, về tay Netland, đồng nghĩa Công ty sẽ toàn quyền sở hữu đất và nhà trên đất – tức trụ sở, sàn giao dịch Danh Khôi đang hoạt động hiện tại.