Netland: Lãi ròng nửa đầu năm 2018 gấp 5 lần cùng kỳ năm trước

 In HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Kết quả kinh doanh bán niên năm 2018 của Netland ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao gấp trên 5 lần so với cùng kỳ, lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 32 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2018 của NRC. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2018 của NRC

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2018 với kết quả kinh doanh có mức tăng được tính bằng lần. Cụ thể, doanh thu thuần tăng gấp 4.5 lần cùng kỳ, đạt 47.6 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng gấp 2.5 lần lên 10.5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng gấp 5.8 lần.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 4.5 tỷ đồng và 9.6 tỷ đồng.

Trong quý 2, lãi ròng Netland đạt 19.2 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ nhờ ghi nhận doanh thu từ hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát giai đoạn mở rộng với CTCP Tân Việt Phát.

Về khoản đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, CTCP Tân Việt Phát góp bằng quyền triển khai và thực hiện dự án với phần vốn đối ứng 50 tỷ đồng, Netland đã góp 50 tỷ đồng, chiếm 50% tổng số vốn hợp tác đầu tư dự án. Trong quý 2, lợi nhuận được chia từ dự án này là 8 tỷ đồng.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, Natland đạt được 85 tỷ đồng doanh thu và 32 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp 8 lần và 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Recent Posts

Leave a Comment