Netland về đích với hơn 70 tỷ đồng lãi ròng trong năm 2018

 In HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Kết quả kinh doanh năm 2018. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Cụ thể, doanh thu thuần cả năm đạt gần 177 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn hàng bán ghi nhận 38 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng trưởng 153%, thu được 139 tỷ đồng.

Nguồn thu năm 2018 đến từ dịch vụ môi giới, hoạt động hợp tác đầu tư dự án phát triển nhà ở tại phường Phú Hài (Phan Thiết, Bình Thuận) và hợp tác đầu tư dự án Haborizon.

Về hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí lần lượt ghi nhận 60 triệu đồng và 3.6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 7% và 10% với 19 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận của NRC trong năm 2018 đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, lợi nhuận thuần đạt 81 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế thu về gần 80 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, cũng gấp 2 lần lợi nhuận đạt được ở năm 2017.

Với kết quả trên, NRC đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và hơn 3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Liên quan đến dự án Haborizon Nha Trang, tính đến ngày 31/12/2018 NRC đã thực góp vào dự án này hơn 29.8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thuận Phát (Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận), Công ty đã nhận lại đủ số tiền góp vốn 23.5 tỷ đồng. Dự án này đã hoàn chỉnh pháp lý và đang trong quá trình giao nền. Đến ngày 31/12/2018, NRC đã thực thu 25 tỷ đồng và dự kiến sẽ quyết toán dự án trong năm 2019.

Còn về dự án Queen Pearl giai đoạn mở rộng đang trong quá trình triển khai hạ tầng theo tiến độ của dự án. Công ty đã nhận được lợi nhuận tạm chia 10 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2018.

Nguyên Ngọc

https://vietstock.vn/2019/01/netland-ve-dich-voi-hon-70-ty-dong-lai-rong-trong-nam-2018-737-650391.htm

Recent Posts

Leave a Comment