Vị trí: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Quy mô: 25 tầng

Tổng mức đầu tư: 500 tỷ đồng

Related Projects