Vị trí: Phường Cát Lái, Quận 2

Tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng

Related Projects