Vị trí: đường Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, TP.HCM.

Quy mô: 22 tầng.

Tổng mức đầu tư: 1.100 tỷ đồng

Related Projects