Tổng diện tích: 11.115 m­2
Chiều cao công trình: 26-33 tầng
Số Block: 03

Địa chỉ: Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Related Projects