Tổng diện tích: 11.115 m­2
Chiều cao công trình: 26-33 tầng
Số Block: 03

Địa chỉ: Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Related Projects