Non Nước Resort

  Tổng diện tích: 11.115 m­2 Chiều cao công trình: 26-33 tầng Số Block: 03 Địa chỉ: Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng